32,00 kr. (ex moms)

Ledelsesopgaven explainer

Køb tidsubegrænset adgang for 32 kr. + moms til en videoexplainer med inspiration til, hvordan I opretholder succes og bundlinje og ikke ender med 214 tomme hæve-/sænkeborde, fordi medarbejderne flygter fra virksomheden.