32,00 kr. (ex moms)

Bestyrelsesopgaven explainer

Køb tidsubegrænset adgang for 32 kr. + moms til en videoexplainer, der uddyber nogle af bestyrelsens opgaver på de forskellige sider af M&A-bordet.